S&S Technology

Innovadors sistemes per la millora dels processos industrials desenvolupats per S&S. Millores en el consum energètic, els costos del procés i la eficàcia dels mateixos.

AIR SOLVER

Air Solver és una solució hidrodinàmica per introduir micro-bombolles de un fluid en un caudal líquid sense pràcticament cost energètic. Basat en el teorema de Bernoulli, és un grup d’injectors dissenyats per introduir la màxima quantitat de un fluid en un flux a baixa pressió.

JET BLOWER

Utilitzant el mateix principi que l’Air Solver, el Jet Blower està específicament desenvolupat per al seu ús en el tractament d’aigües residuals industrials i municipals en processos biològics com a mitjà d’aportació d’oxigen en lloc de bufants, aeradors mecànics de superfície o l’ús d’oxigen líquid.

FLOTADOR DRAGO

Equips de flotació d’aire dissolt (DAF) per clarificar les aigües residuals (o altres aigües) mitjançant l’ús de bombolles d’aire per separar sòlids d’un corrent d’aigües residuals. L’ús d’Air Solver en la flotació fa d’aquest floatdor el de menor consum energètic del mercat.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com