S&S Technology

Innovadors sistemes per la millora dels processos industrials desenvolupats per S&S. Millores en el consum energètic, els costos del procés i la eficàcia dels mateixos.

AIR SOLVER

Air Solver és una solució hidrodinàmica per introduir micro-bombolles de un fluid en un caudal líquid sense pràcticament cost energètic. Basat en el teorema de Bernoulli, és un grup d’injectors dissenyats per introduir la màxima quantitat de un fluid en un flux a baixa pressió.

JET BLOWER

Utilitzant el mateix principi que l’Air Solver, el Jet Blower està específicament desenvolupat per al seu ús en el tractament d’aigües residuals industrials i municipals en processos biològics com a mitjà d’aportació d’oxigen en lloc de bufants, aeradors mecànics de superfície o l’ús d’oxigen líquid.

FLOTADOR DRAGO

Equips de flotació d’aire dissolt (DAF) per clarificar les aigües residuals (o altres aigües) mitjançant l’ús de bombolles d’aire per separar sòlids d’un corrent d’aigües residuals. L’ús d’Air Solver en la flotació fa d’aquest floatdor el de menor consum energètic del mercat.

SISTEMES DE MICROFILTRACIO

Els equips MFS de micro-filtració són equips patentats que separen partícules i càrrega contaminant (com matèria orgànica, nitrogen, fòsfor…) obtenint per una banda aigua pràcticament sense fracció sòlida, ni partícules grans; i per l’altre costat, un residu sòlid molt compactat i amb baix nivell d’humitat.

FAS

Filler Application System. Sistema d’aplicació de carregues i pigments mitjançant spray superficial.

Les seves principals avantatges són:
1) rendiment; 100%, no existeixen pèrdues per retenció
2) menor pèrdua de característiques y eficàcia òptica (millora de característiques òptiques en papers bi-components).

Busquem inversors

S&S Technology busca socis inversors per als equips d’aigües residuals (Jet Blower).

Els equips Jet Blower són una tecnologia diferent i nova, desenvolupada específicament per a la airejació de reactors biològics en plantes de tractament d’aigües residuals.
Aquesta tecnologia ja està funcionant en algunes instal·lacions en PTAR/EDAR d’aigües municipals i també industrials. Necessitem cooperació financera per al desenvolupament a nivell global del sistema.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres en cas d’estar interessat a participar en aquesta nova tecnologia.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com