Air Solver

Innovadors sistemes per la millora dels processos industrials desenvolupats per S&S. Millores en el consum energètic, els costos de procés i la eficàcia dels mateixos.

L’Air Solver és una solució hidrodinàmica que inclou micro-bombolles de un fluid en un flux de líquid amb poc cost energètic. El principi es basa en el teorema de Bernoulli.

Es pot utilitzar en tots els processos físics on es necessita una injecció de fluid en un altre.

Les seves principals aplicacions es troben en els processos industrials, en la clarificació de l’aigua com a part dels flotadors DAF, i també com a difusor de productes químics.

En els sistemes DAF (flotació per aire dissolt), l’Air Solver conté un grup d’injectors dissenyats per introduir la màxima quantitat d’aire a un cabal d’aigua a baixa pressió. Hi ha molts tipus i models de flotadors DAF: Krofta, Deltafloat, Purgomat, Poseidon, Deltapurge, FlooDaf…; i l’Air Solver es pot instal·lar fàcilment en qualsevol d’ells. El seu principal avantatge és que l’aire que s’utilitza és de l’ambient, NO s’utilitza aire comprimit.

La última optimització de Air Solver són els models Monojet, que requereixen menys flux de fluid motriu per a la mateixa quantitat d’aire introduït, el que significa que la potència instal·lada s’ha reduït. A més, aquest model evita bloquejos i obstruccions.

Vols més informació sobre el producte?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com