S&S Chemicals

Productes químics EXCLUSIUS per la Indústria de la cel·lulosa i el paper, també productes per al tractament d’aigües. No es tracta de productes “comodity” sinó d’especialitats individuals que aporten un valor afegit, tant tècnic com econòmic als processos productius.

SASA

Sistema d’encolat de paper basant-se en Anhídrid Alquenil Succínic (ASA) auto-emulsionable. SASA es un producte que s’utilitza en els sistemes d’encolats empleats en maquines de paper d’alta producció. El Single ASAes una modificació de l’oli de base per facilitar la seva emulsionabilitat sense addicció d’altres productes aliens al sistema d’encolat que puguin incidir sobre la hidròlisis del ASA o en la revisió de l’encolat. Aquesta modificació permet l’emulsió de L’ASA amb dimensió de partícules molt petit, incloent únicament amb aigua, (sense emulsió catiònica) i amb un baix cisallament. L’equip necessari per l’emulsió es simplifica. La presencia de pastes, succinats càlcics i altres brutícies i dipòsits es redueixen al mínim.

CAT

Coagulants sintètics d’alta eficàcia. Els CAT són una gama de coagulants orgànics de nova concepció. Son productes líquids d’alta cationicitat, baixa viscositat i solubles en aigua en qualsevol proporció. La gama es de CAT 40, CAT 20i CAT 10, les seves diferencies principals són la seva concentració i cationicitat. S’utilitzen en tots els camps d’aplicació d’altres coagulants orgànics i inorgànics, substituint-se per la seva major eficàcia i menor consum. El seu ús com ATC ( Anioninc Trash Catcher) es especialment adequat per la seva alta eficàcia i les baixes dosis que s’han d’utilitzar. No contenen sals metàl·liques ( Fe ó Al) ni derivats halogenats. A diferencia de la majoria de coagulants, el seu pH es bàsic i la concentració en matèria activa es del 40%. No es ADR. El CAT esta protegit per les corresponents patentes de producció y aplicació.

OBA

Nova gama de Blanquejants Òptics de nova generació. Amb aplicació en la massa (di- i tetra-sulfonats triazole-estiben) com per Size-press i Coatings (tetra i hexà sulfonats de estilbens).

FSC

Carregues i pigments per paper. La nostra experiència de més de 30 anys de carreges y pigments per Indústria Paperera ens permeten seguir oferint carreges de paper en base de Sulfat de Calci. Aquestes es caracteritzen per la seva blancor, potenciació dels OBA, menor pèrdua de característiques mecàniques en relació al percentatge de carrega i versatilitat d’utilització, ja sigui en mitjans neutres i àcids.

Vols més informació sobre els nostres productes químics exclusius?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com