Aquest estiu, S&S ha estat treballant en la primera fase de l’actualització del sistema d’airejament del reactor biològic anul·lar en la EDAR d’Essity a Prudhoe.
Aquesta primera fase ha inclós la instal·lació de 22 Jet Blower i 10 de les 11 bombes del projecte total.

El projecte total per a l’actualització del sistema d’airejació del reactor anular d’aquesta fàbrica de paper permetrà tenir un segon reactor biològic de l’EDAR com a redundant. Fins llavors, tots dos reactors treballaven en sèrie.

S&S ha subministrat els equips Jet Blower, les bombes d’alimentació, vàlvules per regular el sistema i els manòmetres de pressió per controlar el bon funcionament dels equips. S’ha subministrat també un PLC per controlar, monitoritzar i regular l’adequat funcionament del sistema, que permet també poder ajustar l’aportació d’oxigen segons els requisits de les aigües residuals del reactor.

El projecte total inclou la instal·lació de 33 unitats Jet Blower amb una potència total instal·lada de 431 kW.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com