Essity Cuijk ha seleccionat S&S per actualitzar el sistema d’airejació del seu reactor aeròbic de l’EDAR de fàbrica.

S&S subministrarà 5 Jet Blowers del model JB26, amb una capacitat d’introducció d’aire de 250 Nm3/h cada un, a 3’5 bar de pressió de treball. El subministrament també inclou una bomba per alimentar el sistema i manòmetres per controlar els valors de pressió a l’entrada de les unitats de Jet Blower.

L’objectiu de la remodelació és augmentar la capacitat de tractament sense augmentar el consum d’energia, i reduir el consum de productes químics.

Comentar que quatre dels cinc Jet Blowers subministrats aspiraran aire del medi ambient per tal de tenir valors potencials de redox positius i també per tractar la DBO de les aigües residuals. El cinquè Jet Blower aspirarà gasos procedents del dipòsit anaeròbic i els introduirà al reactor airejat.

La posada en marxa del sistema està prevista per a finals d’any.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com