A Papresa, Renteria, s’han instal·lat dos Air Solver del model MJ16, un en cada flotador DAF del DIP2, substituint dues bombes de 32 kW cada una, per dues bombes de 4 kW. És a dir, aconseguint un estalvi de 56 kW en aquesta línia.

Amb la instal·lació d’aquests equips, s’ha completat la substitució en tots els flotadors DAF de la fàbrica que utilitzaven el sistema tradicional d’airejació, aconseguint així una notable reducció del consum energètic. Es pot dir doncs, que Papresa ha assolit un estalvi energètic considerable: la potencia instal·lada actual dedicada a la airejació de tots els DAF és de 39,5 kW VS 323 kW quan utilizaven el sistema d’airejació tradicional.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com