El passat mes d’octubre es va posar en marxa un sistema de tres Jet Blower per airejar i homogeneïtzar tres dipòsits d’aigua de procés a la fàbrica de paper. Amb l’airejació de les aigües, s’ha solucionat un greu problema d’olors associat a un potencial d’oxidació-reducció de les aigües molt negatiu (a causa del seu circuit molt tancat).

Els valors de potencial redox abans de l’airejació dels dipòsits era de -250 mV, i dos dies després de la posada en marxa dels Jet Blower, els valors de redox eren de +80 mV.

Altres beneficis obtinguts a curt termini han estat la reducció del consum de biocides i una millor estabilitat en el circuit curt de les dues màquines.

Per primera vegada, S&S ha instal·lat uns equips Jet Blower fets en polipropilè d’alta densitat, com s’aprecia en la fotografia, i no d’acer inoxidable AISI 316L.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com