Aquest mes de febrer s’ha posat en marxa l’Air Solver instal·lat a la fàbrica de Kartogroup a Borriana. Es tracta del primer Air Solver instal·lat en una de les fàbriques de l’esmentat grup, però ja s’ha estudiat la instal·lació d’un altre Air Solver en el segon DAF de la mateixa fàbrica.

Amb la instal·lació del Air Solver i la seva bomba d’alimentació de 5’5 kW, s’ha aconseguit prescindir de la bomba de recirculació de 60 kW, la utilització de l’ADT i l’ús d’aire comprimit.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com