Des de fa uns anys, S&S treballa puntualment en col·laboracions amb l’empresa Flootech, empresa fabricant de flotadors tipus DAF i de reactors biològics.
En aquesta ocasió, es va cooperar per a la instal·lació d’un Air Solver en un flotador DAF d’una planta automobilística.

En passades situacions, s’ha treballat per incorporar els equips Air Solver en els flotadors des de fàbrica; de manera que el client aconsegueix reduir costs i estalviar energia des de l’inici de la instal·lació del flotador DAF.

Vols conéixer més de nosaltres?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES EXPERTS
https://www.sschemi.com