Des de maig hi ha un nou Air Solver en funcionament a Papresa (Espanya).
És el quart Air Solver instal·lat a la fàbrica de paper. La primera instal·lació va ser en el DAF d’Aigües al 2014.
Els quatre Air Solvers funcionen com s’esperava i amb el seu treball, els anàlisis mostren una millora en la turbidesa i els sòlids en suspensió de l’aigua clarificada.
Actualment s’està revisant el projecte per instal·lar dos Air Solvers més en dos altres DAF.

Do you need more information about us?

Get in touch with our experts
https://www.sschemi.com