Al mes de maig es van instal·lar cinc Air Solvers a SCA Hondouville.

Tres equips estan al Flotador d’Aire Dissolt (DAF) del destintat (DIP), i els altres dos estan al DAF de la màquina de paper.

Els Air Solvers substitueixen a tres bombes de 75 kW, dues bombes de 45 kW i un compressor auxiliar de 30 kW. Aquesta potència instal·lada de 345 kW, amb la tecnologia S&S, va ser substituïda per una potència instal·lada de 37,5 kW (5 bombes de 7,5 kW).

Do you need more information about us?

Get in touch with our experts
https://www.sschemi.com