A finals d’abril, S&S va començar amb la segona fase de la Planta de Tractament d’Aigües Residuals de SCA Hondouville, a França.
En aquesta ocasió, els Jet Blowers es van posar a la superfície, i són només les tuberies d’injecció de microbombolles d’aire que estan submergides sota els fangs.
En tots dos grups de Jet Blowers instalats s’ha comprovat la millora dels resultats respecte a l’oxigen dissolt i al potencial REDOX.
En aquests moments s’està preparant la tercera i última fase.

Do you need more information about us?

Get in touch with our experts
https://www.sschemi.com